• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Ďurďošík
044 45 Ďurďošík 13

Telefón: +421 55 / 6965 215
Fax: +421 55 / 6965 215
E-mail: podatelna@obecdurdosik.sk

Starosta obce: Iveta Hadašová

Telefón:055/6965 215, M:0911 137 167

Poslanci OZ:

Jozef Mačanga - zástupca starostu

Ľuboš Palša

Marian Dzuro

Ing. Miroslav Čigáš

Rastislav Timko

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi:

1.Miroslav ČigášIng. - predseda

2.Jozef Mačanga - člen

3. Mačanga Dzuro - člen

4. Rastislav Timko - člen

5. Ľuboš Palša - člen

Finančná komisia:

1.Marian Dzuro - predseda

2. Ľuboš Palša - člen

3. Jozef Mačanga - člen

Komisia verejného poriadku:

1.Ľuboš Palša - predseda

2.Miroslav Čigáš Ing.- člen

3. Rastislav Timko - člen

Za rok 2018 neboli vyhotovené žiadne zápisnice.

Hlavný kontrolór obce: Terézia Kinlovičová

Pracovníci OcÚ:   Anna Šalagovičová  

 Telefón: 055/6965 215  Mobil:0911 612 705

   -    Ekonomický úsek

   -    Administratívny úsek

   -    Správa daní a poplatkov

    -   Evidencia obyvateľstva

    -   Osvedčovanie podpisov a listín

    -   Drobné stavby

Materská škola:

Monika Mackaničová - riaditeľka

Telefón: 055/6965 285

Monika Pahuliová - učiteľka

Magdaléna Bernátová -upratovačka, výdaj stravy

Spoločný stavebný úrad Bidovce:

Pavol Kováč- stavebná agenda

Telefón: 055/6969 401

Spoločný školský úrad Bidovce:

PaeDr. Renáta Čabaiová - školská agenda

Telefón: 0944 540 521

                                    

Erb v elektronickej forme na stiahnutie