Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/2022 Dohoda o jednorázovej náhrade užívania nehnuteľnosti Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
2 000 €
21/2022 Zmena ceny diela Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: CESTY KoŠICE s. r. o.
84 904.86 €
20/2022 poskytnutie finančného daru Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Monika Lukáčová
10 000 €
19/2022 poskytnutie finančného daru Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: OKNADVERE.SK s.r.o.
300 €
18/2022 vodovodná prípojka Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Jaroslav Ruščák,Jozef Gavura,Anton Čintalan,Martin Bobaľ
1 €
17/2022 Poskytnutie fanančného daru Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Cassovia expres s.r.o.
1 000 €
16/2022 predaj vodnej stavby Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: IBV - Ďurďošík 20
1 €
15/2022 Odber a laboratótna analýza vzoriek vody v r.2022 Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
240.20 €
14/2022 zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0 €
13/2022 dohoda o poskytnutí finančného daru Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Adrián Sidor
3 000 €
12/2022 poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
28 287.22 €
Zmluva č.11/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Ďurďošík
770 €
10/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ Odb.: Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
Dod.: Obec Ďurďošík
35 €
9/2022 Zmluva č.3220660 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
8/2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Združenie VIDIEK
1 300 €
ZIO /0433/30801/0029/2021 prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Národná dialničná spoločnosť a.s.
0 €
Dodatok č.1 vecné bremeno Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Národná dialničná spoločnosť a.s.
0 €
ZIO/0433/30801/0029/2021 prevod pozemkov Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Národná dialničná spoločnosť a.s.
0 €
6/2021 Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Ďurďošík
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
0 €
Generované portálom Uradne.sk