Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecdurdosik.sk spravuje Obec Ďurďošík je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ďurďošík

Adresa:
Obecný úrad Ďurďošík
Ďurďošík 13
044 45 Bidovce

IČO: 00324124
​DIČ: 2021235931

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 18226-542/0200
IBAN: SK86 0200 0000 0000 1822 6542

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov ku 31.12.2023: 794
Rozloha: 459 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Podateľňa: podatelna@obecdurdosik.sk
Starosta: starosta@obecdurdosik.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 696 52 15

Kompetencie:
Obec Ďurďošík je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk