• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Elektronizácia

Obec má zriadenú elektronickú schránku cez portál  www.slovensko.sk
(viď. odkaz na lište obecnej stránky) pre elektronickú komunikáciu FO a PO.

Ak občan - FO a PO chce komunikovať prostredníctvom elektrinickej schránky, musí ju mať aktívnu

a zároveň musí vlastniť občiansky preukaz s čípom.

Elektronické tlačivá budú k dispozícií na portáli  www.slovensko.sk.

Online prenosy 14.4.2021 pohrebných obradov duchovného otca Juraja Riška
Oznam - kondolenčná listina
OZNAM - úmrtie kňaza Juraja Riška
Parte kňaza Juraja Riška
Oznam - africký mor ošípaných
Pokyny pre domácu liečbu COVID 19
SČÍTANIE OBYVATE´ĽOV, DOMOV A BYTOV
Výsledky testovania COVID 19 zo dňa 27.03.2021
Zvozový kalendár na rok 2021
Oznam - UP Košice