Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

Obecný úrad Ďurďošík
044 45 Ďurďošík 13

Telefón: 055 / 6965 215
Fax: 055 / 6965 215
E-mailpodatelna@obecdurdosik.sk

Starosta obce: Iveta Hadašová

Telefón: 055/6965 215
Mobil: 0911 137 167

Poslanci OZ:

Jozef Mačanga - zástupca starostu

Ľuboš Palša

Marian Dzuro

Ing. Miroslav Čigáš

Rastislav Timko

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi:

1. Miroslav ČigášIng. - predseda

2. Jozef Mačanga - člen

3. Mačanga Dzuro - člen

4. Rastislav Timko - člen

5. Ľuboš Palša - člen

Finančná komisia:

1. Marian Dzuro - predseda

2. Ľuboš Palša - člen

3. Jozef Mačanga - člen

Komisia verejného poriadku:

1. Ľuboš Palša - predseda

2. Miroslav Čigáš Ing.- člen

3. Rastislav Timko - člen

Za rok 2018 neboli vyhotovené žiadne zápisnice.

Hlavný kontrolór obce: Terézia Kinlovičová

Pracovníci OcÚ: Anna Šalagovičová  

Telefón: 055/6965 215 
Mobil: 0911 612 705

  • Ekonomický úsek
  • Administratívny úsek
  • Správa daní a poplatkov
  • Evidencia obyvateľstva
  • Osvedčovanie podpisov a listín
  • Drobné stavby

Materská škola:

Monika Mackaničová - riaditeľka

Telefón: 055/6965 285

Monika Pahuliová - učiteľka

Magdaléna Bernátová -upratovačka, výdaj stravy

Spoločný stavebný úrad Bidovce:

Pavol Kováč - stavebná agenda

Telefón: 055/6969 401

Spoločný školský úrad Bidovce:

PaeDr. Renáta Čabaiová - školská agenda

Telefón: 0944 540 521

Erb v elektronickej forme na stiahnutie