• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

OZNAM

Obecný úrad Ďurďošík Vám oznamuje, že podľa § 23 písm. a) nadväznosti na § 15 ods. 1, písm. h) zákona NRSR č. 314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vykonajú kontrolné skupiny Dobrovoľného hasičského zboru obce Ďurďošík preventívnu protipožiarnu kontrolu objektov a rodinných domov zameranú predovšetkým na : 

1. Umiestnenie a inštaláciu všetkých druhov tepelných zdrojov 

2. Stav komínových zariadení 

3. Uskladnenie horľavých látok 

4. Vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi, alebo inými prostriedkami na ochranu pred požiarmi 

5. Stav prístupových a únikových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody 

6. Preverenie odstránenia zistených nedostatkov od poslednej kontroly 

Kontrola objektov a rodinných domov sa uskutoční v dňoch od 19. 12. 2018 do 31. 12. 2018 

Kontrolná skupina je povinná preukázať sa majiteľovi, alebo inej zodpovednej osobe úradným poverením pred vykonaním kontroly. 

Zároveň táto kontrolná skupina odpíše aj stav vodomeru v objektoch a  rodinných domoch za účelom ročného zúčtovania odberu vody.

Rozhodnutie Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
Zvozový kalendár na rok 2020
Oznámenie e-mailovej adresy pre VOĽBY NR SR
Parlamentné voľby SR -INFORMÁCIA PRE VOLIČA
PAGGO.online - obecný rozhlas cez Internet
Elektronizácia
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov pod el. vedením
OZNAM
Pečať rozvoja obce
ZMENA ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU
Od 1.9.2017 sa v našej obci uskutoční zmena v organizácii zberu separovaného odpadu a to zavedením vrecového zberu, ktorý iniciovala a financuje spoločnosť NATUR-PACK, a.s.. Každá domácnosť dostane vrecia a zvozový kalendár.
1