• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM

Obecný úrad Ďurďošík Vám oznamuje, že podľa § 23 písm. a) nadväznosti na § 15 ods. 1, písm. h) zákona NRSR č. 314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vykonajú kontrolné skupiny Dobrovoľného hasičského zboru obce Ďurďošík preventívnu protipožiarnu kontrolu objektov a rodinných domov zameranú predovšetkým na : 

1. Umiestnenie a inštaláciu všetkých druhov tepelných zdrojov 

2. Stav komínových zariadení 

3. Uskladnenie horľavých látok 

4. Vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi, alebo inými prostriedkami na ochranu pred požiarmi 

5. Stav prístupových a únikových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody 

6. Preverenie odstránenia zistených nedostatkov od poslednej kontroly 

Kontrola objektov a rodinných domov sa uskutoční v dňoch od 19. 12. 2018 do 31. 12. 2018 

Kontrolná skupina je povinná preukázať sa majiteľovi, alebo inej zodpovednej osobe úradným poverením pred vykonaním kontroly. 

Zároveň táto kontrolná skupina odpíše aj stav vodomeru v objektoch a  rodinných domoch za účelom ročného zúčtovania odberu vody.

Zoznam aktualít

Stolnotenisový turnaj
Parlamentné voľby SR -INFORMÁCIA PRE VOLIČA
Parlamentné voľby SR - VOĽBA POŠTOU
Pomoc pre chudobných a detí na Ukrajine
PAGGO.online - obecný rozhlas cez Internet
Elektronizácia
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov pod el. vedením
OPTIKA V OBCI
ZVOZOVÝ KALENDÁR NA ROK 2019
OZNAM