• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Elektronizácia

Obec má zriadenú elektronickú schránku cez portál  www.slovensko.sk
(viď. odkaz na lište obecnej stránky) pre elektronickú komunikáciu FO a PO.

Ak občan - FO a PO chce komunikovať prostredníctvom elektrinickej schránky, musí ju mať aktívnu

a zároveň musí vlastniť občiansky preukaz s čípom.

Elektronické tlačivá budú k dispozícií na portáli  www.slovensko.sk.

Autobusová doprava
Verejné bohoslužby v kostole Nanebovzatia Panny Mária Ďurďošík
Opatrenia COVID 19 od 6.5.2020
Oznam MUDr. Marušiak
Verejná vyhláška schvaľovací proces RÚSES Košice-okolie
Upozornenie a výzva na orezávanie stromov pod el. vedením
OZNAM
V obci v súčasnosti prebieha realizácia pokládky optického kábla. Investorom je Slovak Telekom, a.s.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Ďurďošík - tlačivo vo worde
ZÁPIS do Materskej školy + ŽIADOSŤ
DAŇ 2 % pre OZ MŠ Ďurďošík - TLAČIVO
1 2 3 [>]