• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Oznam - COVID 19

OBMEDZENIE ČINNOSTI Obecného úradu v Ďurďošíku.

Z dôvodu núdzového stavu v rámci preventívnych opatrení, ktoré sú v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 realizované na celom území Slovenskej republiky bude Obecný úrad Ďurďošík bude v dňoch od 26.10.2020 do odvolania  z a t v o r e n ý.

Za porozumenie ďakujeme.

Telefón: 055 /6965 215

Starostka mobil:0911 137 167

e-mail: podatelna@obecdurdosik.sk


TESTOVANIE 27.02.2021
Sčítanie obyvateľov od 15.2.-31.3.2021
Sčítanie obyvateľov od 15.2.-31.3.2021
SČÍTANIE OBYVATE´ĽOV, DOMOV A BYTOV
Oznam - COVID 19
Materská škola Ďurďošík ZATVORENÁ
Z dôvodu pandemických opatrení bude prevádzka Materskej školy Ďurďošík zatvorená od 11.01.2021 do odvolania.
Zvozový kalendár na rok 2021
Oznam - UP Košice
Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
ÚPSVaR OZNAM