• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecdurdosik.sk spravuje Obec Ďurďošík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ďurďošík

Adresa:
Obecný úrad Ďurďošík
Ďurďošík 13
044 45 Ďurďošík

pošta Bidovce

IČO: 00 324 124

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov ku 31.12.2017: 623
Rozloha: 459 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Všeobecné informácie, podateľňa: podatelna@obecdurdosik.sk
Starosta: Iveta Hadašová,  e-mail: podatelna@obecdurdosik.sk, tel.: 0911 137 167
Informácie o napĺňaní webového sídla: podatelna@obecdurdosik.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 696 52 15
Fax.: 055 / 696 52 15
E-mail: podatelna@obecdurdosik.sk

Kompetencie:
Obec Ďurďošík je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ďurďošík je zriadený v : Spoločný obecný úrad Bidovce so sídlom v Bidovciach- pracovník:Pavol Kováč, telefón:055/6969 401

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 13:30 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:00 13:30 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00

Adresa na podávanie podnetov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona 54/2019 Z.z., v z.n.p.:

kontrolor.durdosik@gmail.com


Terézia Kinlovičová  -kontakt :   t.kinlovicova@gmail.com   - zodpovedná osoba

v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisovTechnický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35