• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Aktuality

OPTIKA V OBCI

Vážení občania

touto cestou Vás žiadame, aby ste vyjadrili svoj záujem o zhotovenie optickej prípojky  na vašej parcele, alebo priamo prípojka do rodinného domu. 

Investorom optiky v obci je Slovak Telekom, a.s. Zriadenie optickej prípojky je zdarma.

Tlačivo, ktoré je k dispozícií  prosíme vyplniť a doručiť na Obecný úrad.

V prípade nejasnosti kontaktujte p. Kaščáka  mkascak@casstel.sk

mobil:   0917 900 549

Zoznam aktualít

Veľkonočná veselica - Gadžibal
Dňa 21.04.2019 sa uskutoční v kultúrnom dome Ďurďošík Veľkonočná veselica - Gadžibal. Dress code : v čom sa dobre cítiš Občerstvenie : čo si prinesieš Vstupné : 5 eur ( vstupné bude použité na štartovné pre naše deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú požiarnických súťaží. V prípade záujmu kontaktujte p. Kucharcika na tel. čísle 0918 809 022
Veľkokapacitné kontajnery v našej obci
Voľby do EP - adresa na žiadosť o vydanie HP
Voľby do EP 2019 - adresa na delegovanie do OkVK
ZBER ELEKTROODPADU
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov pod el. vedením
Zápis deti do 1. ročníka
VOĽBY PREZIDENTA SR -Informácia pre voliča - viď.DOKUMENTY
VOĽBY PREZIDENTA SR - Oznámenie emailovej adresy pre žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
VOĽBY PREZIDENTA SR - Oznámenie o delegovaní do OkVK