• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Aktuality

Elektronizácia

Obec má zriadenú elektronickú schránku cez portál  www.slovensko.sk
(viď. odkaz na lište obecnej stránky) pre elektronickú komunikáciu FO a PO.

Ak občan - FO a PO chce komunikovať prostredníctvom elektrinickej schránky, musí ju mať aktívnu

a zároveň musí vlastniť občiansky preukaz s čípom.

Elektronické tlačivá budú k dispozícií na portáli  www.slovensko.sk.

Zoznam aktualít

Záverečný účet obce za r. 2018 - Návrh
Elektronizácia
Voľby do EP - adresa na žiadosť o vydanie HP
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov pod el. vedením
Zápis deti do 1. ročníka
OPTIKA V OBCI

ZVOZOVÝ KALENDÁR NA ROK 2019
OZNAM
PONUKA PRÁCE