• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Aktuality

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE 10.11.2018 info

- Počet obyvateľov obce Ďurďošík ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí : 609

- Volebný obvod pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva - celá obec Ďurďošík

- Počet poslancov Obecného zastupiteľstva na celé nové volebné obdobie : 5

- Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Anna Šalagovičová, Ďurďošík č. 13, 044 45

  Tel. č. 055/ 6965 215,   Mobil: 0911 612 705

   email: durdosik.obec@gmail.com

- Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej

  komisie: durdosik.obec@gmail.com

 

  

Zoznam aktualít

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
PONUKA PRÁCE
PONUKA PRÁCE
Pečať rozvoja obce
ZVOZOVÝ KALENDÁR na rok 2018 platný od 1.4.2018
ZMENA ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU
Od 1.9.2017 sa v našej obci uskutoční zmena v organizácii zberu separovaného odpadu a to zavedením vrecového zberu, ktorý iniciovala a financuje spoločnosť NATUR-PACK, a.s.. Každá domácnosť dostane vrecia a zvozový kalendár.
INFORMÁCIA pre VOLIČA - komunálve voľby
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE 10.11.2018 info
Zoznam zaregistrovaných kandidátov