• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Aktuality

ZMENA ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU

Od 1.9.2017 sa v našej obci uskutoční zmena v organizácii zberu separovaného odpadu a to zavedením vrecového zberu, ktorý iniciovala a financuje spoločnosť NATUR-PACK, a.s.. Každá domácnosť dostane vrecia a zvozový kalendár.

Zoznam aktualít

KONTROLA a ČISTENIE KOMÍNOV
Oznamujeme občanom, že 13.03.2018 uskutoční v našej obi súkromná kominárska firma - Ľubomír Kostovčík, KOMINÁRSTVO, Trebišov , M:0907 926 400 kontrolu a čistenie komínov. Podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 314/2004 Z. z. o ochrane pred požiarmi je každý občan - majiteľ rodinného domu povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Kontrolu a čistenie komínov je oprávnený vykonávať kominár. Podľa § 61 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 314/2004 Z. z. o ochrane pre požiarmi môže byť fyzickej osobe (občanovi) za nezabezpečenie čistenia komína uložená pokuta do výšky 100,- €. Orientačná cena za vyčistenie a kontrolu komína v rodinnom dome je 8,- €.
Pečať rozvoja obce
ODPOČET ELEKTROMEROV v obci
U P O Z O R N E N I E Spoločnosť INDEX NOSLUŠ, s.r.o. s poverením VSD Innogy bude dňa 15. 3. (štvrtok) v čase od 9:00 – do 18:00 vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v uvedenom termíne a čase sprístupnili Vaše domácnosti (aj neobývané) a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu elektrickej energie. V prípade vašej neprítomnosti v uvedenom čase, zanechajte prosím pred vašim odchodom zapísaný stav a číslo elektromera na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste, napríklad pri bránke do dvora domu. Žiadame tiež občanov vlastniacich strážnych psov, aby ich v uvedenom období nenechávali voľne pobehovať po dvore. V prípade iných problémov alebo pripomienok k výkonu odpočtov nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 0917 110 765, Poznámka: Odpočtom elektrickej energie je spoločnosťou VSD poverený p. Peter Kvietok, ktorý bude označený platným preukazom VSD Innogy. Žiadne iné osoby, nie sú oprávnené vykonávať odpočty elektrickej energie. Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.
OBECNÁ KNIŽNICA a SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ PRE MLÁDEŽ
Od marca 2018 bude zriadená v priestoroch budovy Materskej školy Ďurďošík spločenská miestnosť vybavená stolnotenisovým stolom spojená s miestnou knižnicou.(samostatný vchod zo zadnej časti budovy) Otvorenie spoločenskej miestnosti od 09.03.2018 v čase: Piatok od 17:00- 22:00 Sobota od 17:00 - 22.:00 Nedeľa od 13:00 do 22:00 Otvorenie knižnice od 09.03.2018 ( knižnica umiestnená v spoločenskej miestnosti) v čase: Piatok 17:00 -19:00
ZVOZOVÝ KALENDÁR na rok 2018
ZMENA ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU
Od 1.9.2017 sa v našej obci uskutoční zmena v organizácii zberu separovaného odpadu a to zavedením vrecového zberu, ktorý iniciovala a financuje spoločnosť NATUR-PACK, a.s.. Každá domácnosť dostane vrecia a zvozový kalendár.